Jsme držitelé certifikátu ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

 

TEFLONOVÉ MATERIÁLY ESHOP

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL ESHOP


Aplikace OLP

Aby bylo dosaženo optimální adheze, spojované povrchy musí být čisté a suché.

Prostředek na odstranění nečistot je nejčastěji směs izopropylalkoholu a vody.

Pevnost spoje je závislá na velikosti kontaktu mezi lepidlem a povrchem. Při silném aplikačním tlaku se vytvoří lepší kontakt lepidla a tím se zvýší  pevnost spoje.

Doba plné výkonnosti lepidla je uváděna po 16 – 24 hodinách při pokojové teplotě. Po tuto dobu nesmí dojít k většímu mechanickému a teplotnímu namáhání spoje.